Индустри Невс

Састав система паљења

2021-07-15

ТхеСистем за паљењеје важан део бензинског мотора. ПерформансеСистем за паљење has a great impact on the engine's power, fuel consumption and exhaust pollution. All the equipment that can generate electric spark between the two electrodes of the spark plug is called the engine "Систем за паљење". It is usually composed of batteries, generators, distributors, ignition coils and spark plugs.

Када се бензински мотор компримује близу горње мртве тачке, запаљива смеша се пали помоћу свећице, тако да сагоревање ради споља. Из тог разлога, комора за сагоревање бензинског мотора опремљена је свећицом. ФункцијаСистем за паљењеје периодично генерисање варнице са довољном енергијом између две електроде свећице у складу са радним редоследом цилиндра.